Robert Ceelen, 61 jaar (05-05-1957), docent Acteren, specialisatie: Essential Acting vanuit de 4 elementen. Acteerde vanaf zijn 15de jaar, studeerde in Utrecht af met een eigen spelmethode (1982), artistiek leider geweest van Stichting de Verwarring, Theater de Speelruimte, Impressariaat Gimmick Producties. Coach geweest van o.a. Maarten van Roozendaal, Ot Azoj, Arthur Umbgrove, Rob van Houten, 2Vallig. Sinds 13 jaar artistiek en zakelijk leider van de iHTs (internationale Hogeschool voor Theaterstudies) met o.a. Masterweken voor acteurs, filmacteurs en dansers in Aubenton (Noord Frankrijk):

De acteur werkt voluit aan zijn fysiek (lichaam), Dictie (stem) en Fictie (scheppingskracht) als voorbereiding voor al het type acteerwerk. Docent Filmacteren bij o.a. faaam. Trainer binnen het bedrijfsleven en Gemeente Amsterdam voor vrijwillige coaches uit het bedrijfsleven voor jongeren en jonge Statushouders, die een steuntje in de rug nodig hebben voor hun toekomst.

Huidige missie: Mogelijkheden creeëren voor speciale talentontwikkeling voor Jonge Makers.