9 – 12 juli 2018 KUNSTWEEK OSB (vol)

follow

enter

http://hopetraining.com.au/potential/kupit-led-cherepovets.html De Kunstklas van het OSB ()Amsterdam Bijlmer) komt weer een week een project uitvoeren met kleding, video en fotgrafie, beeldende kunst, schilderen, theater, etc. en zal het eindresultaat op eigen wijze presenteren aan het dorp en andere belangstellenden door het gebouw van de iHTs.